Polityka prywatności

Polityka prywatności P.P.H. ARO KAROŃ Sp. J.

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez PPH ARO KAROŃ Sp. J. z siedzibą w Częstochowie. Administrator dokłada wszelkich starań w sferze organizacyjnej i technicznej, aby zapewnić ochronę danych Użytkowników

I. Definicje

 1. Administrator  – oznacza PPH ARO KAROŃ Sp. J. z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Ludowa 265, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 166055, NIP: 5730242020, Regon: 150656626, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) bebetto.eu.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 1
Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych Użytkowników jest PPH ARO KAROŃ Sp. J. z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Ludowa 265, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 166055, NIP: 5730242020, Regon: 150656626.
 2. Dane Użytkownika przekazywane w formularzu rejestracyjnym/w trakcie składnia zamówienia w sklepie internetowym są wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych przez administratora danych oraz kontaktu z Użytkownikiem w celu realizacji zmówienia.
 3. Dane Użytkownika przekazywane w trakcie wypełniania formularza zapisu na newsletter są wykorzystywane w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.
 4. Dane Użytkownika przekazywane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu odpowiadania na zapytania Użytkowników.
 5. Dane Użytkownika przekazywane w formularzu reklamacyjnym są wykorzystywane w celu w celu realizacji postępowania reklamacyjnego.
 6. Ponadto Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w celu marketing bezpośredniego produktów własnych lub usług. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 7. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe wyłącznie w przypadku gdy wyrazi na to zgodę.
 8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzana przez administratora na podstawie artykułu 6 ust. 1 pod. a), b), f) RODO.
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.
 10. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@aro.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane.
 12. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 13. Odbiorcami danych osobowych w Użytkownika są:
  • przewoźnicy lub firmy kurierskie, którym Administrator danych zleca realizację przesyłki,
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne w e-sklepie, za pośrednictwem karty kredytowej, karty płatniczej, przelewu elektronicznego,
  • podmioty obsługujące wysyłkę newslettera,
  • dostawca usług hostingowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • podmiot wdrażający i zarządzający system obsługującym sklep internetowy administratora danych.
 14. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym także przed innymi przypadkami ujawnienia tych danych, bądź ich utraty i bezprawną modyfikacją.

§ 2
Informacje o plikach cookies

II Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 3. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: Konfiguracji serwisu i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. Zapamiętania lokalizacji użytkownika i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. Analiz i badań oraz audytu oglądalności i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Świadczenia usług reklamowych i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] ii) Comarch E-sklep [administrator cookies: Comarch z siedzibą w Krakowie] Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

IV.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje, że korzysta z następujących technologii śledzenia działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronnie internetowej:

 • skrypt piksela Facebooka (dostarczanych przez firmę Facebook Inc) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • usługi Google Analitycs (dostarczanych przez firmę Google Inc.)– w celu analizy statystyk ruchu na stronie internetowej,

 

§ 5
Logi serwera

Administrator danych informuje, że przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych stron internetowych, jak również w celach statystycznych pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym.

 

§ 6
Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowanej przez Administratora danych  Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w § 1, prosimy o kontakt na adres Administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@aro.pl.